شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان
56 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-548-360-7
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شربيان به «شرق» - به ويژه ملت‏هاى مسلمان - رو كردند تا سرزمين و منابع و نيز اسلام را شناسايى كنند تا از اين طريق بتوانند منافع خويش را تأمين نمايند. در اين ميان، كمتر انسانِ منصفى وجود داشت كه با انگيزه حق‏طلبى بدين كار توجه كند. اثر حاضر، پديده شرق‏شناسى را به تفصيل در شش فصل، بررسى و پژوهش كرده است: بررسى واژگانىِ استشراق، ديدگاه‏ها درباره اهداف استشراق، تاريخچه، اهداف و مكاتب استشراق، مراكز شرق‏شناسى، گستره فعاليت و روش‏هاى كار و حيله‏هاى مستشرقان.